Các Bộ môn và Văn phòng

Bộ môn Triết học Mác - Lênin
          Trưởng bộ môn: PGS.TS Đặng Thị Lan
           Email: dangthilan61@gmail.com
           Phó trưởng bộ môn: TS. Trần Thị Điểu
           Email: dieutt@vnu.edu.vn

Bộ môn Lịch sử triết học
          Trưởng bộ môn: GS.TS Nguyễn Vũ Hảo
          Email: nguyenvuhao@hotmail.com
          Phó trưởng bộ môn: PGS.TS Nguyễn Thanh Bình
           Email: nguyenthanhbinhtriet@gmail.com

Bộ môn Chủ nghĩa Xã hội Khoa học
          Trưởng bộ môn: PGS.TS Ngô Thị Phượng
          Email: ngothiphuong.khxhnv@gmail.com
          Phó trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Thị Lan
          Email: nguyenthilandhqg@gmail.com

Bộ môn Mỹ học - Đạo đức học
          Trưởng bộ môn: PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn
          Email: nguyenanhtuantr@ gmail.com

Bộ môn Logic học
          Trưởng bộ môn: PGS.TS Nguyễn Thúy Vân
          Email: nguyenthuyvanlg@yahoo.com.vn

Tổ Văn phòng
 

Giới thiệu
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây