Cán bộ

Cán bộ cơ hữu

1. PGS.TS Trần Thị Quý

PGS.TS Trần Thị Quý

 • Nhà giáo ưu tú
 • Chủ tịch hội đồng Khoa học Khoa; Chủ nhiệm Bộ môn Thông tin – Tư liệu
 • Các lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy chính:
  • Lịch sử sách, thư viện và sự nghiệp thông tin – thư viện
  • Thông tin học
  • Xử lý thông tin/ tài liệu
  • Phân loại nội dung tài liệu và tự động hóa hoạt động thông tin thư viện
 • Email: tranthiquy@yahoo.com

      Xem chi tiết hồ sơ>>

2. TS. Đỗ Văn Hùng

 • Trưởng Khoa, Bí Thư chi bộDo Van Hung_web_small
 • Các lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy chính:
  • Thư viện số
  • Lưu trữ và bảo quản số
  • Tự động hóa thư viện
  • Quản trị thông tin
  • Hợp tác và chia sẻ thông tin
  • Học liệu mở và truy cập mở
  • Sách điện tử và xuất bản điện tử
  • Phương pháp nghiên cứu
 • Email: dvhung@vnu.edu.vn

      Xem chi tiết hồ sơ>>

3. ThS. Phạm Tiến Toànphamtientoan

 • PCN Khoa
 • Các lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy chính:
  • Phần mềm thư viện
  • Phần mềm xã hội
  • Dịch vụ thông tin – thư viện
  • Năng lực thông tin
 • Liên hệ: toanpt29@gmail.com

      Xem chi tiết hồ sơ>>

4. ThS. Trần Thị Thanh Vânvan

 • PCN Bộ môn, Trưởng ban thanh tra
 • Các lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy chính:
  • Cầu tin của người dùng tin
  • Văn hóa đọc và phát triển văn đọc
  • Sản phẩm và dịch vụ thông tin
  • Tổ chức và quản lý cơ quan TTTV
  • Dịch vụ thông tin danh cho người khuyết tật
 • Liên hệ: doamayxanh@gmail.com

      Xem chi tiết hồ sơ>>

5. TS. Bùi Thanh Thuỷ2

 • PCN Bộ môn Thư viện – Thư mục
 • Các lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy chính:
  • Hoạt động marketing tại các cơ quan thông tin thư viện
  • Xu hướng sử dụng các phương thức truyền thông marketing trong Hoạt động thông tin – thư viện
  • Xử lý thông tin
  •  
 • Liên hệ: buithanhthuy@gmail.com

      Xem chi tiết hồ sơ>>

6. TS. Nguyễn Huy Chương6

 • CN Bộ môn Thư viện – Thư mục
 • Các lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy chính:
  • Thư mục học
  • Tự động hóa thư viện
  • Thư viện điện tử
  • Tổ chức quản lý thư viện
  • Lịch sử thư viện
 • Email: chuongnh@vnu.edu.vn

      Xem chi tiết hồ sơ>>

7. ThS. Đồng Đức Hùng1

 • Trợ lý Nghiên cứu khoa học
 • Các lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy chính:
  • Công tác xử lý thông tin (Phân loại, Định chủ đề, Định từ khoá…)
  • Các vấn đề về số hoá tài liệu và xây dựng bộ sưu tập số (các phần mềm số hoá, chuẩn biên mục số, vấn đề bản quyền tài liệu số…)
  • Các dịch vụ thư viện ứng dụng công nghệ thông
  • Xã hội hóa thư viện (Tủ sách dòng họ, tủ sách gia đình, thư viện doanh nhân…)
 • Liên hệ: dongduchung@yahoo.com

      Xem chi tiết hồ sơ>>

8. ThS. Trịnh Khánh Vân

 • Các lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy chính:
 • Tổ chức và hoạt động thư viện
 • Bộ máy tra cứu
 • Công tác phát triển vốn tài liệu
 • Liên hệ: khanhvan_tk@yahoo.com.vn

9. ThS. Nguyễn Thị Trang Nhung4

 • PCN Bộ môn Tin học ứng dụng
 • Các lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy chính:
  • Tổ chức và hoạt động thư viện trường  tiểu học/phổ thông cơ sở/trung học  phổ thông
  • Năng lực thông tin
  • Truyền thông xã hội
  • Quản trị thông tin
 • Liên hệ: trangnhung1803@gmail.com

      Xem chi tiết hồ sơ>>

10. ThS. Nguyễn Thị Kim Dung3

 • Các lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy chính:
  • Thư viện học đại cương
  • Người dùng tin và nhu cầu tin
  • Quản trị thông tin
  • Các hệ thống thông tin
 • Liên hệ: kimdungtttv@gmail.com

      Xem chi tiết hồ sơ>>

11. PGS.TS. Vũ Ngọc Loãn8

 • Các lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy chính:
  • Ngôn ngữ hình thức và Ôtômat
  • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
  • Ngôn ngữ lập trình Pascal
  • Roán cao cấp
  • Cơ sở dữ liệu
 • Liên hệ: vungocloan52@yahoo.com.vn

      Xem chi tiết hồ sơ>>

12. ThS. Vũ Thị Hồng Vân

 • Liên hệ: vanvh01@yahoo.com

13. HVCH. Trần Đức Hoà5

 • Chi Ủy viên, Bí thư liên chi
 • Các lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy chính:
  • Các vấn đề về điểm truy cập
  • Hệ thống điểm truy cập và Bộ máy tra cứu tin
  • Truyền thông và Tổ chức sự kiện trong hoạt động Thông tin Thư viện
  • Thư viện thân thiện
 • Liên hệ: hoatranduc@gmail.com

      Xem chi tiết hồ sơ>>

14. ThS. Nguyễn Thị Kim Lân

 • Liên hệ: kimlan1987@gmail.com

      Xem chi tiết hồ sơ>>

15. ThS. Đào Thị Uyên

 • Liên hệ: uyensinh@gmail.com

16. ThS. Vũ Thị Vân Anh

 • Liên hệ: anhussh@gmail.com

17. HVCH. Bùi Thị Ánh Tuyết

 • Liên hệ: tuyetbuithianh89@gmail.com

18. CN. Nguyễn Long

 • Liên hệ: Longntv60@gmail.com

19. HVCH. Nguyễn Xuân Minh

 • Liên hệ: minhussh@gmail.com

 

Cán bộ kiêm nhiệm

1 PGS.TS. Phan Văn
2 PGS.TS. Vũ Văn Nhật vuvannhatdhqghn@gmail.com
3 Nguyễn My Hương  
4 ThS. Trần Hữu Huỳnh tranhuuhuynh@gmail.com
5 ThS. Nguyễn Thị Thuý Hạnh hnguyen_2001@yahoo.fr
6 Nguyễn Hoàng Sơn son.nh@vnu.edu.vn
7 Nghiêm Xuân Huy nghiemhuy@gmail.com
8 PGS.TS. Trần Thị Minh Nguyệt tmnguyet@gmail.com
9 Chu Ngọc Lâm cnlam1950@yahoo.com.vn
10 Tạ Bá Hưng bhung@vista.gov.vn
11 PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Thanh ntlanthanh.dhvh1954@gmail.com
12 Lê Văn Viết lviet@nlv.gov.vn
13 PGS.TS. Đoàn Phan Tân doanphantan@gmail.com
14 ThS. Nguyễn Văn Hành hanhnv72@gmail.com
15 ThS. Trần Thị Phượng phuongtt@vnu.edu.vn
16 NCVC. Phạm Văn Vu pvanvu_2004@yahoo.com
17 ThS. Nguyễn Thị Đào daonguyenthi14@gmail.com
18 Nguyễn Viết Nghĩa nvnghia@vista.gov.vn
19 ThS. Trần Mạnh Tuấn tmtuanissi@gmail.com
20 ThS.  Nguyễn Thị Huệ  
21 ThS. Phan Huy Quế phque@vista.gov.vn
22 PGS.TS. Nguyễn Hữu Hùng hungcim@gmail.com
23 PGS.TS. Mai Hà maiha53@gmail.com
24 Vũ Văn Thông thongvduc@gmail.com
25 ThS. Cao Minh Kiểm kiemcm@vista.gov.vn
26 ThS. NCVC. Nguyễn Thị Thanh Mai  
27 Vũ Dương Thúy Ngà  
28 TSKH. Nguyễn Thị Đông dongmui@gmail.com
29 Nguyễn Thị Thư thu_nguyenthi@yahoo.com
30 PGS.TS. Bùi Loan Thùy thuybun@gmail.com
31 Nguyễn Thị Việt Bắc viet_bac@yahoo.com
32 ThS. Vũ Duy Hiệp vdhiepdhv63@yahoo.com
33 Nguyễn Tuấn Khoa tuankhoa2411@yahoo.com
34 Nguyễn Thế Tuấn  
35 CVC. Tạ Thị Thịnh  
36 Đặng Xuân Chế dxche@vista.gov.vn
Giới thiệu
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây